חוכמת הגלגל

גלגל האובניים שבבית המלאכה הוא מורה חכם
בכל פעם כשאנחנו נפגשים
ואני מסכימה להקשיב
הוא מגלה לי דברים
על עצמי
על יצירה
ועל הריקוד על הקו הדק ביון הרצון של זה שיוצר והרצון של זה שנוצר...

כך נוצרים הכלים שלי בדיאלוג המופלא בין שנינו