Slide1

לכולנו טריטוריות חיים שונות, בכולן אנחנו יוצרים, חלקן משגשגות יותר, חלקן פחות
לכל אחת מהן חיישן המופקד על קיומה של ממשות בריאה בטריטוריית חיים.
רוב הזמן הוא רק רומז לנו לתקן ולהבריא.

לפעמים טריטוריית חיים שלמה 'גוססת' בתוכנו.
כשהדופק של אותו חיישן כמעט וכבר לא מורגש, כשמבחינתו אין כבר דרך לתקן הוא...

Slide2

 

 

הוא משאיר גלוית- חלום ו מתאדה,
פושט צורה ושם ומַשְלִיחַ את עצמו

 

גלוית-חלום - ברורה ומעורפלת, רב משמעית, מאפשרת אינסופ-כלום דרכים להגיע לשם

Slide3

 

 

 

ה'שליחעובר במעבר הצר אל עבר הרוחב ופוגש את ה אינסופ-כלום...

Slide4

 

 

 

מרחב מוגדר ואינסופי, ריק ומלא, חשוך ומואר, לא מוכר וידוע
וכולו בהלה והתרגשות.
הוא מביא איתו לשם את תמצית אדי העבר, את מהותה של הטריטוריה בלא צורה ושם.
הוא מביא איתו את ידיעת הכיוון, את התחושות של גלוית-החלום

מאחור נשארים כל האחרים, אלה הם אוחֲזֵי-הַיֵש, הממשיכים בשגרת החיים.

הם מודעים לגלוית-החלום
התמונה עוד לא ברורה להם. היא שם. הם נתקלים בה. רואים ולא רואים.

Slide5

 

 

מתוך האינסופ-כלום הוא שולח, בסבלנות רבה, עוד ועוד גלויות אל אוחֲזֵי-הַיֵש

סימנים גלויים, קונקרטיים, ספציפיים לאדם
דברים שצריכים לקרות
(ללמוד משהו, להיתקל במישהו, להסכים למשהו, לעשות משהו)

ההקשר ידוע ולא מובן...

Slide6

 

 

 

הוא מזמין אותם להיענות להן בסקרנות

להקשיב עם הלב, לפקוח עיניים סקרניות, להשאיר ערוץ פתוח, לעיתים לא מודע.

Slide7
Slide8

 

 

ואז...
הוא שולח אותם ל שוטטות-מתמסרת.
להיענות לגלויות שמרגשות או מסקרנות אותם
מבלי לבדוק למה או איך זה מתאים בתוכנית הגדולה
ללא שיקולי יעילות, תוצאה, היגיון.

להתמסר... לדרוך את הדרך, לא לראות אותה וללכת בה בבטחה.

Slide9

 

 

 

הוא מבקש מהם לגלות סבלנות

ללא זמן, לצאת למסע לא לינארי, מבלי לרצות לכוון או למהר

Slide10
Slide11

 

 

ובעזרת כל אלה... בתוך האינסופ-כלום מתרחשת הִתְוַצְּרוּת

תנועתו של זה שנוצר

לאט ובהבשלה איטית

Slide12
Slide13

 

 

 

עד ש אוחֲזֵי-הַיֵש
בְּשֵלִים לִנְשור מִן הַיֵּש

Slide14

זוהי טעימה מתוך הרצאה קצרה שנבעה מתוכי במסגרת 'חשיבה בקצה הידיעה'

'להתאדות אל ממשות' הוא תהליך מרתק, המתרחש בתוך כל אחד מאיתנו
כיחידים, משפחה, קבוצה, מדינה ועולם
עוד פרטים והזמנת הרצאות במייל או בטלפון 054-4797843